Kontakt

Puni naziv: Udruga za robotiku “Inovatic”,

Skraćeni naziv: Udruga “Inovatic”

Adresa sjedišta: Požeška 9, 21000 Split

IBAN računa: HR72 2340 0091 1108 1140 8

OIB: 83709136328

E-mail: info@udruga-inovatic.hr

Mobitel: 095 8838 780

Slobodno nam se obratite sa svim pitanjima vezano za naš rad, odgovoriti ćemo vam u kratkom roku.