Pametna kasica

Prijavili smo se na natječaj IRIM-a pod nazivom “Kreativni projekti s micro:bitom: pametna kasica prasica”.

U propozicijama projekta je stalo da se koristiti jedan ili više micro:bitova. Osim njih može se koristiti i dodatna oprema koju imate ili možete izraditi, na primjer: mBotove iz Croatian Makers lige, ploče, kutije ili druge materijale koje možete izraditi, itd. Pomoću njih trebate prikazati moderan i “pametan” način za štednju novaca koji mogu koristiti pojedinci, ali i banke. 

Nastali projekt treba olakšati i stimulirati štednju. Projekt će se smatrati uspješnim što je jednostavniji za korištenje, što više potiče korisnika da štedi i što je prezentacija projekta kreativnija i bolja.

Prijavili smo se na natječaj pod nazivom projekta “Pametna micro:bit kasica” koja predstavlja naše idejno rješenje za moderan i pametan način štednje novaca.

Učenici koji su radili na projektu uz vodstvo mentora i profesora Jozo Pivac su: Josip Stepinac (8.r.), Ivor Krstulović (6.r.) i Roko Jurić (7.r.), uz vodstvo mentora i profesora Joze Pivca.

O našem projektu;

Pametna Micro:bit kasica koristi pametne i napredne funkcije Micro:bita. Potiče korisnika na štednju novca te mu olakšava korištenje kasice i praćenje uštede. Također zvučnim i slikovnim signalima motivara korisnika na štednju, ali ga i suzdružava od prijevremenog uzimanja novac.

Video snimka;

 

Pogledajte ostale  prijavljene projekte OVDJE.