Lokacije

LOKACIJA 1:
Prirodoslovno – matematički fakultet  Split
Ulica Ruđera Boškovića 33, Split
Učionica B1-07 , 1. kat (Odjel politehnika)
Predavači: Jozo Pivac, Bruno Bešlić, Josip Stepinac
Asistenti: Ivan Stepinac
Voditelj: Jozo Pivac
E-pošta: jozo.pivac@udruga-inovatic.hr
Kontakt mob: 099 393 6993

Zgrada Pmf-a

« od 13 »

LOKACIJA 2:
Anića zgrada, Velebitska 32 – Split
Predavači: Jozo Pivac, Bruno Bešlić, Marta Vukić, Duje Topić
Asistenti:
Voditelj: Jozo Pivac
E-pošta: jozo.pivac@udruga-inovatic.hr
Kontakt mob: 099 393 6993

Ulaz jug
« od 13 »