Održane tri Ljetne škole robotike na Braču u sklopu EU projekta “Bilo kuda STEM svuda”.

Održane tri Ljetne škole robotike na Braču u sklopu EU projekta “Bilo kuda STEM svuda”.

U razdoblju od 14. 7. do 14. 8. 2022., Udruga „RoboBrač“ je održala ukupno tri besplatne Ljetne škole robotike namijenjene osnovnoškolcima sa područja otoka Brača.

U radu Ljetnih škola je sudjelovalo oko pedeset polaznika tj. djece, a radionice su se provodile u Bolu, Pučišćima i Selcima na Braču.

Ljetne škole su dio EU projekta „Bilo kuda STEM svuda“  kojeg je organizirala i provela partnerska udruga na projektu, Udruga RoboBrač. Voditeljice Ljetnih škola su predsjednica Udruge „RoboBrač“, profesorica Lucija Špacal i dopredsjednica udruge, profesorica Ana Bodlović .

Za vrijeme trajanja Ljetnih škola robotike polaznici su kroz praktične primjere usvajali elementarno znanje i vještine iz robotike, posebno u domenama elektronike, mehanike i programiranja. Izrađivani su različiti projekti poput jednostavnih i složenijih strujnih krugova, modela semafora za vozila i pješake, automatskog sušila za ruke, automatske parking rampe, te ostali projekti.

Cilj tih aktivnosti je bio kroz praktične primjere upoznati polaznike s mogućnostima Fischertechnik edukacijskih alata iz robotike, te ih pri tome zainteresirati da se i u budućnosti nastave baviti sličnim sadržajima. Projekti koji su izrađivani u radionicama su bili interdisciplinarni, te su objedinjavali različita znanja i vještine koje je trebalo primijeniti na konkretnim modelima. Svi projekti i modeli koji su izrađivani su oponašali stvarne tehničke sustave koji nas okružuju. Ovakvim pristupom polaznici bolje razumijevaju načine rada tehničkih sustava te potiču vlastitu kreativnost i motivaciju za stvaranje pametnih sustava koji mogu unaprijediti ljudsko djelovanje.

Oprema koja je korištena na radionicama robotike je nabavljena u sklopu projekta „Bilo kuda STEM svuda“, a sa svrhom jačanja kapaciteta partnerske Udruge „RoboBrač“. Riječ je o deset prijenosnih računala, dvanaest Fischertechnik robotic setova i dvanaest Fischertechnik Universal 4 setova s dodatnim baterijama.

Ljetne škole robotike su dio projekta „Bilo kuda STEM svuda“ koji je financiran iz Europskog socijalnog fonda i Ureda za udruge Vlade RH, a namijenjen je jačanju kapaciteta OCD-a (organizacija civilnog društva) te popularizaciji STEM – a među mladima. Vrijednost projekta je 1.980.693,34 kn, a trajanje projekta je 24 mjeseca (od 13.07.2021. do 13.07.2023.). Nositelj projekta je Udruga za robotiku „Inovatic“, a jedan od partnera na projektu je Udruga „RoboBrač“, koja je ujedno domaćin i organizator Ljetnih škola robotike na Braču.

1. Ljetna škola – Pučišća

2. Ljetna škola – Bol

3. Ljetna škola – Selca