Poziv udrugama za prijavu na Ljetne kampove robotike.

Poziv udrugama za prijavu na Ljetne kampove robotike.

Pozivamo sve zainteresirane udruge koje se bave osjetljivim skupinama djece na suradnju i sudjelovanje na besplatnim Ljetnim kampovima robotike koje organiziramo ovo ljeto na splitskom kampusu za djecu osnovnoškolskog uzrasta.

Ljetni kampovi robotike su dio projekta „Bilo kuda STEM svuda“ koji je financiran iz Europskog socijalnog fonda i Ureda za udruge Vlade RH, a namijenjen je jačanju kapaciteta OCD-a (organizacija civilnog društva) te popularizaciji STEM – a među mladima. Vrijednost projekta je 1.980.693,34 kn, a trajanje projekta je 24 mjeseca (od 13.07.2021. do 13.07.2023.).

Nositelj projekta je naša udruga koja ima dugogodišnje iskustvo u provođenju izvanškolskih aktivnosti robotike za mlade te provedbi raznih ljetnih, zimskih i proljetnih škola robotike.

Intencija je ovakvim aktivnostima kroz ljetne kampove robotike popularizirati robotiku i slične sadržaje među mladima, posebice onim osjetljivim skupinama djece kojima je to najpotrebitije te im na sadržajan, edukativan i zabavan način uljepšati ljetne praznike.

Ljetne kampovi planiramo realizirati u suradnji sa udrugama koje aktivno rade sa krajnjim korisnicima tj. djecom koja spadaju u jednu od sljedećih skupina:

 • djeca lošijeg socijalnog statusa,
 • djeca sa posebnim potrebama,
 • djeca iz manje razvijenih područja RH kojima slične aktivnosti nisu dostupne,
 • djeca koja spadaju u ostale osjetljive skupine.

Ljetni kampovi su osmišljene kao sedmodnevno okupljanje djece iz raznih krajeva Hrvatske te njihovo aktivno, svakodnevno sudjelovanje na radionicama robotike. Uz radionice djeca će imati slobodno vrijeme za dodatne sadržaje poput izleta, odlazaka u prirodu (Zvjezdano selo Mosor), posjetu muzeja, sportske i morske aktivnosti, a sve uz pratnju i nadzor stručnih osoba iz udruga koje djecu prijave na kamp.

Planirani broj polaznika po kampu je najviše 20 djece iz cijele RH. Predviđena dob djece je osnovnoškolski uzrast s preporukom da prijavljena djeca budu viših razreda osnovne škole.

Prvi kamp se održava u periodu: 22.7. – 29.7.2022., a drugi kamp u periodu 21.8. – 28.8.2022.

Ljetni kampovi su u potpunosti besplatni za sve sudionike (djeca i stručna pratnja) te će smještaj i hrana (doručak, ručak i večera) biti osigurana u Studentskom centru Split – Dom Kampus Dr. Franjo Tuđman. Također će biti organiziran privatni prijevoz za potrebe obilaska dodatnih sadržaja i aktivnosti u sklopu kampa.
Radionice robotike će se provoditi u prostorijama naše udruge koje se nalaze u blizini smještaja na kampusu, na sljedećim lokacijama:
LOKACIJA 1: Prirodoslovno – matematički fakultet  Split, Ulica Ruđera Boškovića 33, Split
LOKACIJA 2: Anića zgrada, Velebitska 32 – Split

Ako ste zainteresirana udruga koja radi sa jednom od navedenih skupina djece molimo Vas da prijavite Vaše krajnje korisnike (djecu) na jedan od dva ljetna kampa robotike popunjavajući ispod navedenu online prijavnu formu.

Krajnji rok za prijavu na prvi Ljetni kamp je do 4. srpnja 2022. , a krajnji rok za prijavu na drugi Ljetni kamp je do 1. kolovoza 2022.

Po završetku online prijava ćemo na osnovu pristiglih informacija iz prijava odabrati udruge i njene krajnje korisnike za koje utvrdimo da po sljedećim kriterijima najviše udovoljavaju sudjelovanju na Ljetnim kampovima.

Kriteriji prilikom odabira su sljedeći:

 • udovoljava li prijavljena udruga svojim ciljevima i djelatnostima objavljenom pozivu,
 • u kojoj su mjeri krajnji korisnici prijavljene udruge samostalni za sudjelovanje na radionicama i aktivnostima kampa,
 • uzrast ili dob krajnjih korisnika prijavljene udruge,
 • kapaciteti i broj prijavljenih krajnjih korisnika udruge za sudjelovanje na kampu,
 • kapaciteti i broj prijavljenog stručnog osoblja/volontera udruge za sudjelovanje na kampu,
 • dosadašnja iskustva prijavljene udruge u sudjelovanju na projektima sličnog ili istog karaktera,
 • kapaciteti prijavljene udruge za organizaciju prijevoza do kampa i nazad.

Prijavu ispunjava isključivo odgovorna osoba iz Vaše udruge: