Poziv udrugama za prijavu na Ljetne kampove robotike.

Poziv udrugama za prijavu na Ljetne kampove robotike.

Pozivamo sve zainteresirane udruge koje se bave osjetljivom skupinom djece na njihovu suradnju i sudjelovanje na besplatnim Ljetnim kampovima robotike koje organiziramo ovo ljeto na splitskom kampusu.

Ljetni kampovi robotike su dio projekta „Bilo kuda STEM svuda“ koji je financiran iz Europskog socijalnog fonda i Ureda za udruge Vlade RH, a namijenjen je jačanju kapaciteta OCD-a (organizacija civilnog društva) te popularizaciji STEM – a među mladima. Vrijednost projekta je 1.980.693,34 kn, a trajanje projekta je 24 mjeseca (od 13.07.2021. do 13.07.2023.).

Nositelj projekta je naša udruga koja ima dugogodišnje iskustvo u radu sa djecom i provedbom raznih dječjih radionica i škola robotike.

Intencija je ovakvim aktivnostima kroz ljetne kampove robotike popularizirati robotiku i slične sadržaje među mladima, posebice onim osjetljivim skupinama djece kojima je to najpotrebitije, te im na sadržajan, edukativan i zabavan način uljepšati ljetne praznike.

Ljetne kampove planiramo realizirati u suradnji sa udrugama i njihovim stručnim djelatnicima i/ili volonterima koji aktivno rade sa svojim krajnjim korisnicima tj. djecom koja spadaju u jednu od sljedećih skupina:

 • djeca lošijeg socijalnog statusa,
 • djeca iz manje razvijenih područja RH kojima slične aktivnosti nisu dostupne,
 • djeca sa posebnim potrebama,
 • djeca koja spadaju u ostale osjetljive ili ranjive skupine.

Ljetni kampovi su osmišljene kao sedmodnevno okupljanje djece iz raznih krajeva Hrvatske te njihovo aktivno, svakodnevno sudjelovanje na radionicama robotike. Uz radionice djeca će imati slobodno vrijeme za dodatne sadržaje po želji, poput izleta, odlazaka u prirodu (Zvjezdano selo Mosor), posjetu muzeja, sportske i morske aktivnosti, a sve uz pratnju i nadzor njihovim stručnih djelatnika iz udruge koja djecu prijavi na ljetni kamp.

Planirani broj polaznika po kampu je do 20 djece iz cijele RH. Predviđena dob djece je osnovnoškolski uzrast s preporukom da prijavljena djeca budu viših razreda osnovne škole (5. – 8. r.) radi lakšeg praćenja sadržaja planiranih radionica.

Prvi kamp se održava u periodu: 22.7. – 29.7.2022., a drugi kamp u periodu 21.8. – 28.8.2022.

Ljetni kampovi su potpuno besplatni za sve sudionike (djeca i stručna pratnja) te će smještaj i hrana (doručak, ručak i večera) biti osigurana u Studentskom centru Split – Dom Kampus Dr. Franjo Tuđman.

Radionice robotike će se provoditi na lokacijama naše udruge koje se nalaze u blizini smještaja na kampusu:
LOKACIJA 1: Prirodoslovno – matematički fakultet  Split, Ulica Ruđera Boškovića 33, Split
LOKACIJA 2: Anića zgrada, Velebitska 32 – Split

Na radionicama robotike će naši predavači koristiti sljedeće edukacijske setove: LEGO Mindstorms, LEGO Spike Prime i Ficshertechnik ROBOTIC SET micro:bit.

Ako ste zainteresirana udruga koja radi sa jednom od navedenih skupina djece molimo Vas da prijavite Vaše stručne djelatnike i/ili volontere te Vaše krajnje korisnike (djecu) na jedan od dva ljetna kampa robotike popunjavajući ispod navedenu online prijavnu formu.

Krajnji rok za prijavu na prvi Ljetni kamp je do 11. srpnja 2022., a krajnji rok za prijavu na drugi Ljetni kamp je do 1. kolovoza 2022.

Po završetku online prijava ćemo na osnovu svih Vaših pristiglih informacija iz prijave odabrati udrugu koja najviše udovoljava sljedećim kriterijima za sudjelovanje na Ljetnim kampovima:

 • udovoljava li prijavljena udruga svojim ciljevima i djelatnostima objavljenom pozivu,
 • u kojoj su mjeri krajnji korisnici prijavljene udruge (djeca) samostalni i sposobni za sudjelovanje na radionicama i aktivnostima kampa,
 • dob krajnjih korisnika (djeca) prijavljene udruge,
 • broj prijavljenih krajnjih korisnika (djeca) udruge za sudjelovanje,
 • broj prijavljenih stručnih djelatnika i/ili volontera udruge za sudjelovanje,
 • dosadašnja iskustva prijavljene udruge u sudjelovanju na projektima sličnog ili istog karaktera,
 • vlastita organizacija prijevoza prijavljene udruge do kampa i nazad.

Prijavu ispunjava isključivo odgovorna osoba iz Vaše udruge: