RoboSim liga – “Bilo kuda STEM svuda”

RoboSim liga – “Bilo kuda STEM svuda”

U sklopu projekta „Bilo kuda STEM svuda“, financiranog iz europskog socijalnog fonda, organiziramo online robotičku ligu u simulatoru.

Sudjelovati mogu djeca uzrasta 9-14 godina sa prostora Republike Hrvatske, koja nisu aktivni članovi naše udruge te do sada nisu sudjelovali u aktivnostima na projektu „Bilo kuda STEM svuda“.

Liga sadrži ukupno tri online kola:
1. kolo: 19.6. – 25.6.
2. kolo: 26.6. – 2.7.
3. kolo: 3.7. – 9.7.
Svi prijavljeni natjecatelji će dobiti pristupne podatke za Miranda simulator, te će na takav način moći od doma vježbati i sudjelovati na online natjecateljskim kolima.
Natjecatelji će unutar kola lige imati razne izazove programiranja robotskog vozila u simulatoru poput: praćenja linije, prepoznavanje određenih boja, zaobilaženje prepreka i sl.
Programski jezik koji će se koristiti u simulatoru je Scratch, a koje će se poznatom robotsko vozilo programirati uskoro otkrivamo.

Za najuspješnije natjecatelje pripremili smo vrijedne nagrade koje uključuju LEGO i FISCHERTECHNIK atraktivne robotske setove:

 1. mjesto: LEGO Education SPIKE Prime set – 45678
 2. mjesto: LEGO Education MINDSTORMS EV3 Core Set
 3. mjesto: ROBOTIC SET micro:bit (micro:bit + board IO F5) 
 4. mjesto: Fischer set – 548885 – UNIVERSAL 4
 5. mjesto: Fischer set – 548885 – UNIVERSAL 4

Robotički simulatori:

Robotički simulatori mogu poslužiti u edukaciji kao digitalni alati koji na realan način oponašaju rad određenog robota ili nekog autonomnog uređaja.

Kod izbora simulatora preporučljivo je da simulator na konzistentan i realističan način prikazuje i oponaša rad robota, kako bi učenici mogli primijeniti stečene kompetencije unutar simulatora u stvarnoj praksi. Unutar predmetnih područja informatike, računalstva i tehničke kulture, posebice u temama vezanim za učenje programiranja i robotike, robotski simulatori mogu pozitivno utjecati na motivaciju prilikom učenja jer razne studije ukazuju na to da pomoću robota učenici na brži i zabavniji način uviđaju određenu primjenu programiranja, a samim time pokazuju i uspješnije rezultate. Simulatori također mogu biti od koristi učenicima  unutar predmeta tehničke kulture, posebice u temama gdje se poučava područje robotike, elektrotehnike i elektronike te često u nedostatku potrebnih materijala za provedbu određenih praktičnih vježbi simulatori pružaju učenicima veći izbor sadržaja i dostupnije znanje. Još neke dodatne prednosti učenja na simulatoru su; smanjena potreba za nabavom veće količine robotičke opreme, potrošnih dijelova i skladištenja baterija, zatim pružanje učenicima učenje na daljinu te dostupnost digitalnih alata i znanja 24/7.

Miranda simulator:

Miranda je software zamišljen kao simulator za edukacijske potrebe učenika iz robotike. Omogućuje programiranje pomoću programskih jezika Scratch i Python. Koristi popularne i prepoznatljive modele robota za edukaciju, a Premium verzija Mirande sadrži mogućnost dodavanja i dijeljenja raznih vježbi i robota među učenicima ili grupama učenika. Sve vaše simulacije i modeli pohranjeni su u „oblaku“. Miranda je dostupna u četiri verzije: Personal Edition, One Robot Edition, Standard Edition te Premium Edition koja pruža mogućnost simuliranja svih modela robota, neograničen broj simulacija, kreiranje vlastitih robota te dijeljenje simulacija.

Udruga Inovatic je sa ponosom službeni partner ovog edukacijskog simulatora te pridonosimo njegovom razvoju. Također razvijamo potrebne edukacijske materijale za potrebe škola i udruga kako bi se lakše snalazili i koristili mogućnosti Mirande.

Više o samom simulatoru, cijeni i karakteristikama pojedinih licenci možete pogledati na službenim stranicama proizvođača:  www.miranda.software

Neke od značajnih karakteristika Premium verzije ovog simulatora su;

 • Velik izbor ugrađenih robota (mBot, Lego EV3, Lego Spike, Lego WeDo, Maqueen, Arduino, Codey, Dash, Edison, Thymio, i dr.) te mogućnost dodavanja bilo kojeg 3D modela robota ili stvaranja vlastitog modela robota.
 • Podržano programiranje u Scrath i Python programskim jezicima.
 • Veliki izbor ugrađenih staza te mogućnost izrade vlastitih staza po želji.
 • Neograničeni broj korisničkih računa i administracije istih .
 • Administracija i delegiranje računa na razini Učitelj – Učenik.
 • Pohranjivanje neograničenog broja vježbi u zajednički oblak te mogućnost dijeljenja vježbi.
 • Stvaranje virtualnih grupa ili razreda.
 • Pristup simulatoru preko web preglednika ili instalirane aplikacije na računalu ili tabletu.
 • Pogodnost alata za korištenje u razne svrhe poput pregledavanja i vrednovanja postignuća učenika te razna natjecanja.
 • Dostupnost alata 24/7.

Ako vas zanimaju neke dodatne mogućnosti programiranja robota u Mirandi, pogledajte neke naše edukacijske materijale i videa OVDJE:

Projekt sufinanciraju Europska unija iz Europskog socijalnog fonda i Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.