ROSIL

Udruga Inovatic zajedno sa Hrvatskim robotičkim savezom organizira Robotičku simulacijsku ligu (ROSIL). Online liga je besplatna za sve sudionike, natjecateljskog je karaktera i usmjerena je prema svim udrugama i školama u Hrvatskoj za djecu od 4. do 8. razreda, koje zbog novonastale situacije nisu u mogućnosti provoditi tradicionalne radionice iz robotike. Djeca koja su 3. razred i niže, imaju pravo sudjelovanja, ali je isključena mogućnost osvajanja nagrada. Natjecanje se provodi u više kola tijekom školske godine 2019/2020. Nakon završetka svakog kola, sudci će pristupiti ocjenjivanju te će se tablica ažurirati kako rezultati budu stizali. Učenici programiraju u robotskom simulatoru Miranda u programskom jeziku Scratch. U simulaciji će se koristiti robot Edison.

ROSIL- Rezultati

Za pregled kompletne tablice s rezultatima kola kliknite na:

Poveznica na Mirandu:

Materijali i upute za korištenje Mirande:

Miranda_Upute za povezivanje

Robotički priručnik za mentore i učenike:

Edison - priručnik za učitelje i učenike V3

Video upute vezane uz pristup, korištenje software-a i programiranje robota dostupne su na youtube kanalu HROBOS-a:

Peto kolo:

Rosil-5-kolo-upute

Četvrto kolo:

Rosil-4-kolo-upute

Treće kolo:

Rosil-3-kolo-upute

Drugo kolo:

Rosil-2-kolo-upute

Prvo kolo:

Rosil-1-kolo-upute

Pilot kolo:

Pilot kolo_Upute vježbe