Lokacije

LOKACIJA 1:
Prirodoslovno – matematički fakultet  Split
Ulica Ruđera Boškovića 33, Split
Učionica B1-07 , 1. kat (Odjel politehnika)
Predavači: Bruno Bešlić, Slavica Jurčević, Marta Vukić
Asistenti: Josip Stepinac, Karmela Vujina
Voditelj: Jozo Pivac
E-pošta: jozo.pivac@udruga-inovatic.hr
Kontakt mob: 099 393 6993

Zgrada Pmf-a

« od 13 »

LOKACIJA 2:
Anića zgrada, Velebitska 32 – Split
Predavači: Tina Vicković, Jozo Pivac, Nina Ćurković, Marta Vukić
Asistenti: Josip Stepinac, Milana Dodig, Karmela Vujina
Voditelj: Jozo Pivac
E-pošta: jozo.pivac@udruga-inovatic.hr
Kontakt mob: 099 393 6993

Ulaz jug
« od 13 »

LOKACIJA 3:
Centar za mlade, Mandićeva 34 Split – Gradski kotar Sirobuja
Predavači: Drago Grljušić
Asistenti: Ines Radonić
Voditelj: Drago Grljušić
E-pošta: drago.grljusic@udruga-inovatic.hr
Kontakt mob: 091 886 5664

Ulaz zapad
Ulaz se nalazi sa zapadne strane Gradskog kotara Sirobuja
« od 4 »

Karta sa našim lokacijama: