Partneri

Partneri na projektu:

Naši partneri na projektu “Bilo kuda STEM svuda” jednako doprinose važnosti i značaju projekta kao i naša udruga, nositelj projekta, te osim što jačaju svoje postojeće kapacitete, promiču STEM vrijednosti među ciljanim skupinama, osnovnoškolcima kroz provedbe raznih projektnih aktivnosti u sredinama u kojima aktivno djeluju.

Partnere smo pomno birali u želji da u splitsko-dalmatinskoj županiji osnažimo suradnju kako između udruga koje se bave STEM aktivnostima za mlade tako i sa školama i visoko obrazovanim institucijama.

U nadi da ovakvom suradnjom promičemo i populariziramo STEM aktivnosti u našoj sredini kratko vam predstavljamo naše partnere na projektu:

Udruga Zvjezdano selo Mosor (ZSM)

Zvjezdano selo Mosor je nevladina, neprofitna udruga koja okuplja predškolce, učenike osnovnih i srednjih škola, studente i građane na svojim programima. Udruga organizira malu školu atronomije za školski uzrast, zimske, proljetne i ljetne škole astronomije, školu u prirodi, razne radionice iz područja tehničke kulture, školu meteorologije, predavanja, seminare, promatranja i „astro-partyje“. Ciljevi naših programa su edukacija novih naraštaja, poboljšanje kvalitete življenja mladeži, neposredan rad s mladima u svrhu sprječavanja asocijalnih i ovisničkih ponašanja, te poticanje kreativnog stvaralaštva mladih. Udruga ima oko 160 članova, a od kojih je polovica mlađa od 18 godina. Udruga djeluje u sastavu Zajednice tehničke kulture grada Splita.

Zvjezdano selo Mosor nalazi se na brdu Makirina, na 700m nadmorske visine, a na dohvat urbanoj sredini. Od Splita je udaljeno 22 km. Dobri klimatski uvjeti, čist zrak i lijep pogled daju prednost u boravku i smještaju iako je objekt prvenstveno namijenjen za edukaciju mladeži iz astronomije, ekologije, povijesti, geografije, meteorologije, umjetnosti i raznih područja tehničke kulture. Osim na popularizaciji i promicanju astronomije već sedmu godinu organiziramo i program Škole u prirodi za učenike osnovnih i srednjih škola, kroz koji je prošlo oko 9000 učenika. U našoj ponudi su i jednodnevni i višednevni boravci organiziranih grupa s noćenjem, kao i mogućnost upoznavanja okoliša i planinarenja.

Do objekta Zvjezdanog sela Mosor može se doći osobnim automobilom u pravcu: Split-Žrnovnica-Gornje Sitno, a gradskim prijevozom autobusom br. 28 (Promet Split).

Aktivnosti koje udruga planira provoditi na projektu će biti podijeljene su u dvije skupine; jednodnevne i višednevne radionice (ljetne škole).

Kontakt osobe: Tomislav Nikolić, tajnik 098217849 (svi dogovori oko organizacije)
web: www.zvjezdano-selo.hr
e-mail: info@zvjezdano-selo.hr


Udruga za promicanje novih tehnologija “RoboBrač”

Udruga „RoboBrač“ je osnovana u cilju promicanja, razvitka i unapređenja izvannastavnog i izvanškolskog djelovanja mladeži na razvijanju sposobnosti, znanja i vještina za znanstveno-tehničko i radno-proizvodno stvaralaštvo.

Udruga „RoboBrač“ dugi niz godina aktivno djeluje i unapređuje izvannastavne i izvanškolske aktivnosti mladih na otoku Braču.
Udruga se nalazi u predivnom Bolu, na otoku Braču, gdje polaznici radionica uz čist zrak i predivni mediteranski krajolik imaju mogućnost razvijanja svojih sposobnosti, znanja i vještina u znanstvenom i tehničkom pogledu.

Kroz dugogodišnji rad sa mladima udruga je postala partner, koordinator i sudionik raznih projekata i natjecanja iz robotike za mlade poput; Državnih natjecanja mladih tehničara (NMT), Robocup natjecanje, natjecanja u organizaciji Hrvastskog robotičkog saveza i druga slična robotička natjecanja.

Edukacijske alate poput; Fischertechnik, Micro:bit, Arduino i sl. koje koriste na radionicama su namijenjeni prvenstveno poučavanju iz područja robotike i automatike te su zbog svoje učinkovitosti i brzine realizacije jako atraktivan i popularan alat među mladima.

Programi i alati koji se koriste na radionicama su prilagođeni uzrastu, predznanju i sklonostima polaznika.


Aktivnosti koje udruga planira provoditi na projektu će biti podijeljene su u dvije skupine; jednodnevne i višednevne radionice (ljetne i zimske škole).

Kontakt osoba: Lucija Špacal, predsjednica 0917979184 (svi dogovori oko organizacije)
e-mail: lucija.spacal@gmail.com


Osnovan škola Ivan Goran Kovačić – Cista Velika

Cista velika se smjestila u srcu Dalmatinske Zagore, na zapadnom djelu Imotske Krajine. Prostire se na visoravni dugoj 7 km, koju po sredini presijeca suvremena prometnica Imotski – Trilj. Cista Velika je kao i ostala mjesta Dalmacije, položajem, izgledom i veličinom odraz prirodnih, povijesnih, gospodarskih i društvenih osobina Dalmacije. 

Osim prirodnih ljepota i bogate povijesti učenici i učitelji Ciste Velike pokazuju veliki interes za razvijanjem u tehničkom i tehnološkom smislu.


Aktivnosti koja će škola provoditi te u sklopu ovog projekat će biti u obliku jednodnevnih radionica u školi Ivan Goran Kovačić kroz izvannastavne aktivnosti u svrhu popularizacije robotike i modernih tehnologija među mladima u njihovoj sredini.

Kontakt osoba: Nives Bešić , prof. informatike i tehničke kulture (svi dogovori oko organizacije)
e-mail: nives.besic@skole.hr


Osnovna škola Žnjan-Pazdigrad Split

Osnovna škola Žnjan-Pazdigrad prva je osmoljetka koja se izgradila u Splitu od 1990. godine.
Glasi za najsuvremenijih i najopremljenijih školu, i to ne samo u Republici Hrvatskoj, već i u ovom dijelu Europe. Nova škola se nalazi u splitskom kvartu Žnjan, koji se postupno transformirao iz poljoprivrednog predgrađa u urbano stambeno naselje.
Tijekom vrlo kratkog vremena škola je zaživjela kao prostor zajedništva te značajno podigla društveni i urbani standard čitavom okruženju.
Suvremeno okruženje i izvannastavne aktivnosti poticajno utječe na motivaciju i kreativnost učenika te ovim projektom je cilj nadopuniti postojeće sadržaje izvannastavnih aktivnosti učenika sa modernim edukacijskim alatima kako bi učenici razvijali svoja znanja i vještine u području robotike i naprednih tehnologija.


Aktivnosti koja će škola provoditi te u sklopu ovog projekat će biti u obliku jednodnevnih radionica u školi Žnjan-Pazdigrad kroz izvannastavne aktivnosti u svrhu popularizacije robotike i modernih tehnologija među njihovim učenicima.


Prirodoslovno-matematički fakultet Split

Prirodoslovno-matematički fakultet u Splitu jedan je od osnivača te jedan od najstarijih fakulteta Sveučilišta u Splitu. Temeljna djelatnost Fakulteta je nastavni, znanstveno-istraživački i stručni rad u području prirodnih, tehničkih i društvenih znanosti, a istraživanja se izvode još i u području biotehničkih i biomedicinskih znanosti. Na Fakultetu se obrazuju nastavnici (prvostupnici i magistri edukacije) iz matematike, fizike, informatike, tehnike, biologije i kemije; inženjeri (magistri struke) iz matematike i fizike te prvostupnici nutricionizma.
Uspješnost PMF-a potvrđuje se kvalitetom njegovih završenih studenata. Diplomirani studenti koji visokoškolsko obrazovanje steknu na Fakultetu, potpuno su osposobljeni za obavljanje poslova za koje su se školovali, kao i za praćenje razvoja struke uključivanjem u cjeloživotno obrazovanje i veoma su traženi na tržištu rada. U posljednjih nekoliko godina sve su više prepoznati i  Doktorski studij iz biofizike te Doktorski studiju iz edukacije u području prirodnih i tehničkih znanosti, kao jedini interdisciplinarni poslijediplomskog studija iz područja obrazovanja.
Fakultet je u posljednjih nekoliko godina značajno intenzivirao aktivnosti vezane uz popularizaciju znanosti, s naglaskom na STEM područja. Popularizacija znanosti odvija se kroz organizaciju Festivala znanosti i Noći istraživača, ali i kroz organizaciju niza predavanja i radionica namijenjenih prije svega učenicima osnovnih i srednjih škola. Za učenike osnovnih i srednjih škola organizirana je i dodatna priprema za natjecanja iz područja matematike, informatike i fizike, čime se Fakultet dodatno integrira u sredinu. Pored navedenog, u suradnji s Agencijom za odgoj i obrazovanje, provodi se organizacija i provedba usavršavanja nastavnika iz STEM područja.

Dio planiranih aktivnosti projekta će se provoditi u prostorijama fakulteta te se planira uključiti što veći broj studenata kroz volonterski rad i stjecanje novih znanja i vještina te profesora (djelatnika) za pomoć u provedbi aktivnosti, recenziji materijala te sudjelovanja u stručnim i znanstvenim konferencijama.

U projektnom timu će sudjelovati:
Doc. dr.sc. Stjepan Kovačević – pomoć i mentorstvo u organizaciji aktivnosti, recenziranje nastavnih materijala.
Sudjelovanje na međunarodnim konferencijama robotike kao jedan od autora znanstvenog
istraživanja u sklopu projekta.
Doc. dr. sc. Vladimir Pleština – pomoć i mentorstvo u organizacija aktivnosti, sudjelovanje u znanstvenom istraživanju i radu.

Projekt sufinanciraju Europska unija iz Europskog socijalnog fonda i Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.