Projekt “Bilo kuda STEM svuda”

Projekt “Bilo kuda STEM svuda”

Udruga za robotiku „Inovatic“ nositelj je projekta pod nazivom “Bilo kuda STEM svuda” kojeg sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda te Ured za udruge Vlade RH. Namijenjen je jačanju kapaciteta organizacija civilnog društva (OCD-a) te popularizaciji STEM-a među mladima. Projekt se provodi kroz više različitih projektnih aktivnosti organiziranih u jednodnevne i višednevne radionice: cjelogodišnji ciklusi radionica elementarne robotike, radionice za vrijeme školskih praznika, ljetni kamp te Robotička liga na simulatoru. Provedbom planiranih projektnih aktivnosti cilj je osnažiti kapacitet OCD-a, pojačati međusobnu suradnju između udruga, škola i visoko obrazovnih institucija te popularizacija STEM-a među krajnjim korisnicima projekta – učenicima uzrasta 10-14 godina. Proteklih mjeseci vrijedno radimo na pripremama za početak provedbe planiranih projektnih aktivnosti, a u tome će nam pomoći i naši partneri na projektu. Više informacija o aktivnostima donosimo već sutra kada i otvaramo prve PRIJAVE! Robotika će uskoro postati dostupna svima, jer bilo kuda… Pogodili ste – STEM svuda!